Lokalmedisinsk senter her – kan bety lokalt besvær

Fra årsskiftet er kommunen Nordre Follo et faktum, og dermed opphører det felles drevne og eide lokalmedisinske senteret på Ski sykehus, men hva vil da skje i de andre kommunene?