Av de 30 som møtte i kommunestyremøtet fikk Truls Wickholm (Ap) 26 stemmer. Fire representanter valgte å stemme blankt.

Da valget var gjort, tok han plass mellom varaordfører og rådmann for å lede møtet videre.

Litt ivrig var han nok da han klubbet gjennom første sak før avstemning, noe varaordfører påpekte med munter tone.
– Ja, jeg var nok litt ivrig etter å ta klubba i bruk, smiler den nybakte ordføreren.
– Det var ellers et kort møte med få saker, så det var en myk start.

Torsdag morgen var han på brygge i anledning refleksens dag.
– Hvordan var det å møte befolkningen, for første gang som ordfører?
– Vel, jeg vet egentlig ikke hvor mange som hadde fått det med så tidlig på morgenen. Men uansett fint å være ute og prate med folk.

Tolv år på tinget

– Etter tolv år på stortinget, kommer du til å savne det?
Truls tenker seg om for han svarer.
– Jeg kommer selvsagt til å savne de jeg har jobbet med og det er en flott arbeidsplass der det skjer mye spennende. På en annen side gleder jeg meg mer over å ta fatt på jobben som ordfører enn det jeg savner jobben på tinget.

Når Sandberg nå har sluttet, må Wickholm ta over de posisjonene hun har hatt i kommunen. Dermed kommer det en del nye folk inn: Liv Jessen går inn i Formannskapet og blir også varamedlem for klagenemda. Wickholm blir leder i partsammensatt utvalg og KS-Fylkeskomiteen. Cathrine Kjenner Forsland og Ida Halbakken går inn i Skole- og oppvekstutvalget, for å nevne noen. Nytt medlem til Ad-hoc komiteen er utsatt til Formannskapet.


Les også

Nina pakker sakene og drar til tings