Tiden er inne til å bestemme Nesoddens nære framtid

Politikerne presenteres i formannskapet for administrasjonens nye utkast til kommuneplan – som blant annet er basert på det boblende engasjementet som kom fram under høringen.