Ruter forsøker å løse køkaos på brygga med gule streker: - Vi håper folk er greie med hverandre

Av

Men Ruter innrømmer at det å finne en løsning de har tro på vil fungere, har vært vanskelig.