Etter det PST kjenner til, er det cirka 40 norgestilknyttete fremmedkrigere i Syria og Irak. Disse har begrensete muligheter til å komme seg ut av konfliktområdet. Dersom de klarer å forlate Syria eller Irak, er det heller ikke gitt at de ønsker å returnere til Norge, skriver PST i trusselvurderingen for 2018 som ble publisert i oktober 2017.

En av fremmedkrigere PST sikter til er nesoddingen Anders Cameroon Østensvig Dale (39), som også går under navnene Muslim Abu Abdurrahman og Abu Abdurrahman the Norwegian. Han har siden 2012 vært ettersøkt internasjonalt.

Terrorliste

I 2014 ble han utenriksdepartementet i USA betegnet somSpecially Designated Global Terrorist» (SDGT), en betegnelse for spesielt betydningsfulle personer på deres terrorliste.

– Det er usikkert hva som har skjedd med dem. Situasjonen har vært uoversiktlig de siste månedene ettersom IS har tapt flere områder. Vår største frykt er at de kommer tilbake for å gjennomføre voldelige handlinger uten at vi er klar over det, sier seniorrådgiver i PST Martin Berntsen til NRK.

Bombetrening

Det amerikanske utenriksdepartementet opplyser at Østensvig Dale dro til Jemen for første gang i 2008. Han skal ha returnert flere ganger. I april 2017 trodde amerikansk UD og PST at Anders Cameroon Østensvig Dale fortsatt var i live.

Han antas å ha fått trening av bombemakeren Ibrahim al Asri, som var mannen som sto bak eksplosivene som var sydd fast i undertøyet til en nigeriansk passasjer på et fly som var på vei fra Amsterdam til Detroit første juledag i 2009.

Les også:

Terroretterlyst Nesodding: - Til slutt så ble det islam

Øyvind Solum: - Jeg har aldri hørt om mannen

2014: Terrorsiktet nordmann grunn til økt sikkerhet på fly