22. oktober er datoen for årets TV-aksjon, hvor inntektene skal gå til UNICEFs arbeid for skolegang til barn i krigsrammede områder. Ifølge blimed.no står ett av fem barn i krigs- og konfliktområder i dag uten skolegang, og pengene som samles inn under årets aksjon skal gå til skolegang for barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Organisasjonen jobber målrettet for at ikke barna skal få ødelagt fremtiden sin på grunn av de voksnes krigføring og konflikter. I Syria er rundt halvparten av barna på flukt fra krigens grusomheter, og rundt 2 millioner barn står helt uten skolegang.

God erfaring

På Nesodden er forberedelsene til innsamlingsaksjonen godt i gang. I forrige uke hadde kommunekomiteen sitt første møte, hvor fylkesaksjonsleder Adelheid B. Sæther orienterte om formålet.

Det er kommunekomiteen under ledelse av ordfører Nina Sandberg som har det overordnede ansvaret for TV-aksjonen i Nesodden kommune. Denne komiteen skal representere lokalsamfunnet, og består av representanter for frivillighet, kirke, kommune og næringsliv.

– Når mange er med, blir det enklere å bidra i TV-aksjonsarbeidet, påpeker Sandberg, som forteller at det er Frivilligsentralen som samordner det praktiske arbeidet.

Nesodden er delt inn i seks områder som frivillige organisasjoner, kirken og idretten har tatt ansvaret for. Områdelederne på Tangen (Lions), Berger (kirken), Jaer (Røde Kors), Fagerstrand (Fagerstrand idrettsforening), Fjellstrand (Rotary) og Bjørnemyr (Kiwanis) skal sørge for at det er nok bøssebærere når dagen kommer, og leder den lokale gjennomføringen av aksjonen.

– Vi har veldig god erfaring med vår organisering, der kommune, frivillighet, næringsliv og innbyggere tar ansvar sammen. Vi har tatt store byks på giverstatistikken og bygger videre på viljen til medansvar og samarbeid som vi har så mye av på Nesodden, sier Sandberg, som er stolt over innsatsen i kommunen.

I flere år har Nesodden vært eksempelkommune i TV-aksjonens brosjyremateriell, og i år er målet å slå alle tidligere innsamlingsrekorder.

– Jeg håper alle som kan blir med på TV-aksjonen, sier Sandberg, som forteller at man allerede nå kan melde seg som bøssebærer via blimed.no.