Unge på Nesodden røyker mer hasj enn ellers i landet: – Vi merker det på mennesker og bekjente vi møter på bussen og på fester

Ifølge den nyeste Ungdataundersøkelsen har ti prosent av ungdomsskoleelevene på Nesodden prøvd hasj eller cannabis. På videregående skole oppgir 27 prosent å ha prøvd rusmiddelet.