– Det å se og ta vare på hverandre er viktig i et lokalsamfunn. Vi må tørre å se hverandre