Fortsatt miljøgifter i torsken i Oslofjorden

Gravide, ammende og barn under fem år bør fortsatt unngå å spise kysttorsk fisket i indre Oslofjord. Kvikksølvinnholdet i torsken øker jo større fisken er.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags