Pål ble sittende fast i kø utenfor Oslofjordtunnelen - reagerer på håndteringen

Pål Moe er lite fornøyd med at ikke trafikanter fra begge sider av tunnelen blir sluset igjennom ved trafikkuhell i og rundt Oslofjordtunellen.