Gå til sidens hovedinnhold

Oslofjordtunnelen: Ber statsråden om strakstiltak etter dødsulykken

Artikkelen er over 3 år gammel

– Selv om man sier at det ikke er mange ulykker i Oslofjordtunnelen, er alvorlighetsgraden høy når det skjer noe, sier stortingsrepresentant Nina Sandberg til Amta.

Sandberg har nå sendt brev til statsråd Solvik-Olsen der hun spør hva statsråden vil gjøre for å hindre flere ulykker i Oslofjordtunnelen.

Det er ingen tvil om at det påvirker mange når tunnelen stenges så ofte.
– Av hensyn til innbyggerne som bor rundt tunnelen må de gjøre alt de kan for å trygge tunnelen. Vi vet ikke hvor lang tid det tar før vi får to løp eller om det blir bro. I påvente av det er det viktig at man setter inn konkrete tiltak, sier Sandberg.

Tungt trafikkert

Riksrevisjonens undersøkelse av særlig risikoutsatte tunneler har begrunnet en anbefaling til Samferdselsdepartementet om å besørge at Vegdirektoratet bidrar til en systematisk trygghetsforvaltning.

– Oslofjordtunnelen er lang, har bratt stigning, er svært trafikkert, også av tyngre vogntog. Disse risikofaktorene tilsier at sikkerheten må tas på høyeste alvor. Selv om Samferdselsdepartementet har sagt de skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger, trengs i dette tilfelle konkrete, effektive, forebyggende tiltak, avslutter Sandberg.

Oslofjordtunnelen

* Oslofjordtunnelen går mellom Frogn og Hurum under Oslofjorden, og er 7306 meter lang.

* Største stigning er 7 prosent, og det dypeste punktet er 134 meter under havet.

* Tunnelen ble åpnet i 2000, og er en del av riksvei 23.Samfunnskostnader stengt Oslofjordtunnel

Indirekte kostnader (samfunnskostnader) på grunn av stengt tunnel består av økte transportutgifter for næringslivet og samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til økt reiselengde og -tid ved omkjøring. Her er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin utregning i risikoanalysen fra 2014:

Kostnad for næringslivet

15 prosent av kjøretøyene i tunnelen er tunge (mer enn 3,5 tonn), det vil si drøyt 1 000 kjøretøy per døgn. Det antas en gjennomsnittlig forsinkelse på 1 time per tur ved begge omkjøringsveier og timepris på kr 450 kroner for godstransport (basert på EFFEKT). Økte transportkostnader for næringslivet (særlig i Buskerud) vil være på:

 • 0,5 mill. per dag eller
 • 15 mill. kroner i løpet av en måned.

Omkjøring (pendlere og andre)

Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til omkjøring baseres på følgende forutsetninger:

 • 75 prosent av omkjøringene vil gå via Oslo og få 0,5–1 time lenger reisetid avhengig av rushtrafikk.
 • 25 prosent vil bruke ferga Horten–Moss og få minst 1 time lenger reisetid.
 • Gjennomsnittlig trafikk per døgn i Oslofjordtunnelen er 7 400 kjøretøy.
 • Gjennomsnittlig tidskostnad per time er kroner 200.

Tidskostnader

 • Om Oslo: 5 000 kjøretøy x 150 kr x 30 dager = 22,5 mill. kroner
 • Liten forsinkelse for 25 prosent av trafikken i Oslo pga. omkjøringen = 5 mill. kroner
 • Om Horten-Moss: 2 000 kjøretøy x 200 kr x 30 dager = 12 mill. kroner
 • Ekstra ventetid for ordinær fergetrafikk: 5 000 kjøretøy daglig med 10 minutter forsinkelse pga. ekstra trafikk i en måned = ca. 5 mill. kroner.

Til sammen ca. 45 mill. kroner på en måned.

Ekstra kjøretøy- og drivstoffkostnader

 • Om Oslo: 20 km x 4 kr x 5 000 kjøretøy x 30 døgn = 9 mill. kroner

 • Om Horten-Moss: 50 km x 4 kr x 2 000 kjøretøy x 30 døgn = 9 mill. kroner

Til sammen: 18 mill. kroner på en måned.

Totalt indirekte tap blir ca. 80 mill. kroner på en måned.

Med 5,8 prosent prisstigning (SSB) blir dette 84,6 millioner kroner (2016). Det er over 2,8 millioner i døgnet.Les også

Kvinne døde i front-mot-front-ulykke i Oslofjordtunnelen


 

Kommentarer til denne saken