Solvik-Olsen ønsker ikke bedre sikkerheten i tunnelen nå

Det er ingenting som tyder på at endringer i det tekniske sikkerhetsutstyret i tunnelen ville forhindret den ulykken som inntraff 17. januar, svarer statsråd Ketil Solvik-Olsen. FOTO: Øyvind Bratt

Det er ingenting som tyder på at endringer i det tekniske sikkerhetsutstyret i tunnelen ville forhindret den ulykken som inntraff 17. januar, svarer statsråd Ketil Solvik-Olsen. FOTO: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kort tid tilbake spurte stortingsrepresentant for Akerhus Nina Sandberg (AP) følgende spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp): – Hva vil statsråden gjøre for å hindre flere ulykker i Oslofjordtunnelen?

Nå har statsråden svart på henvendelsen der han redegjør for hvorfor det ikke er aktuelt med flere tiltak i Oslofjortunnelen nå. Sett bort fra at Statens Vegvesen jobber med å sette opp varmesøkende kameraer for raskere oppdage branner.

Dette svarer Solvik-Olsen:

Etter 2010 har det vært seks bilulykker med personskader (hvorav én med brann) og ti branner i Oslofjordtunnelen. Inkludert den siste dødsulykken 17. januar i år har tre personer omkommet i tunnelen. Det har ikke vært drepte eller meget alvorlig skadde personer som følge av brannene i tunnelen. Ved noen av brannene har personer blitt sendt til sykehus for kontroll og oppfølging, men det har ikke oppstått det vi karakteriserer som meget alvorlig skade. Noen av brannene har imidlertid ført til store skader på tunnelen slik at den har vært stengt i lange perioder.

Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde og bedre sikkerheten og fremkommeligheten i tunnelen. Alvorlighetsgraden i ulykkene er redusert etter at det ble etablert automatisk trafikkontroll i tunnelen i 2012, og vurderes ikke som høy.

Hyppig kontroll

Etter den siste, store brannen 5. mai 2017 ble det iverksatt en rekke tiltak, blant annet bedre skilting, merking og informasjon til trafikanter ved branner eller andre hendelser både inne i tunnelen og utenfor. Det er innført og skiltet minimumsavstand på 100 m for lange kjøretøy, og det er innført forbud for tunge kjøretøy i rushtiden. For å følge opp rushtidsforbudet og bedre sikkerheten i tunnelen har det også vært gjennomført hyppigere tekniske kontroller av kjøretøy som trafikkerer tunnelen. Etter brannen i mai er det gjennomført 47 tekniske kontroller i 2017.

Kameraer

Statens vegvesen arbeider nå med å få på plass et system for deteksjon av overopphetede kjøretøy inne i tunnelen ved hjelp av varmedetekterende kameraer. Dette vil gi tidlig oppdagelse av brann og branntilløp, med mulighet for varsling av brannvesen og rask stengning av tunnelen. Det vurderes at dette vil bedre sikkerheten slik at forbudet mot tunge kjøretøy i rushtiden kan oppheves.

I en tunnel med trafikk i begge retninger vil det alltid kunne skje møteulykker. Fysisk midtdeler er ikke aktuelt fordi biler må ha mulighet til å kunne snu og kjøre ut ved eventuell brann, og nødetater må sikres framkommelighet ved hendelser.

VIDEO: Slik var det på ulykkesstedet 17. januar:
 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.