Over 700 stengsler i strandsonen

Av
Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

I midten av juli startet kommunen registrering av ferdselshindrene, med midler fra Direktoratet for naturforvaltning. Med kamera og GPS er gjerder, plattinger, bygninger og annet som er til hinder for ferdsel i strandsonen nøye registrert. Nå venter det omfattende arbeidet med å følge opp kartleggingen.

Begynner med sjikanøse stengsler

– Det er mye arbeid å gå gjennom dette materialet. Nå har vi oversikten og må bestemme oss for hvilke typer stengsler som oppleves mest problematisk, slik at vi kan følge opp dem først, sier miljøkonsulen Ellen Lien i Nesodden kommune.

Hva kommunen skal gjøre med den store mengden ferdselshindre, blir opp til politikerne å avgjøre. Saken kommer opp i kommunestyret 15. september, med forslag til oppfølging.

– Det er naturlig at vi tar tak i gjerder og sjikanøse stengsler først, sier plansjef Ole Magnus Huser.

Vil søke om midler

Lien forteller at kommunen også vil søke om midler til videre oppfølging.

– Vi må ha noen som kan følge opp dette for å få kontinuitet i arbeidet, sier Lien.

At kommunen nå har registrert mer enn sju hundre stengsler i strandsonen, betyr ikke at alle er ulovlige. Allmennhetens rett til fri ferdsel reguleres av friluftsloven, hvor det står at alle kan ferdes fritt i utmark. Gjerder, plattinger og andre privatiserende tiltak er ikke tillatt i slike områder. For innmark gjelder andre regler. Gjerder og plattinger kan være fullt lovlige der, men retten har nylig slått fast at ferdselen i innmark bare kan hindres i nærheten av hytter og bolighus. Hvor mange av de sju hundre stengslene på Nesodden som er tillatt, er altfor tidlig å si noe om. Et omfattende og tidkrevende arbeid gjenstår før det kan fastslås.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags