Utrykning på Mosseveien - lekkasje fra tank

Politiet meldte kl 15.20 om at nødetater var på vei til Sjursøya. De vurderte da å sperre av E18 Mosseveien.