Politikerne vil gi voldsutøvere behandling i nytt senter

Behandling: Alternativ til Vold gir et behandlingstilbud til dem som utøver vold og familiene deres.

Behandling: Alternativ til Vold gir et behandlingstilbud til dem som utøver vold og familiene deres. Foto:

Follo får trolig et senter for behandling av voldsutøvelse. Mange som sliter med aggresjonsproblemer eller sinnemestring synes ikke at ordet vold er en passende beskrivelse på det de gjør.

DEL

Frogns politikere sa muntlig før jul at de ønsket et behandlingssenter mot vold i nære relasjoner, men det var først i kveld at de la penger på bordet gjennom et vedtak i formannskapet.

Voldssenter i Ski

Dermed blir det trolig etablert et senter i Ski med fire årsverk i stiftelsen Alternativ til Vold.

Det tilbys behandling til alle medlemmer av familien, både utøvere av vold og voldsofrene samt ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Frogn kommunes andel av etableringskostnaden er 350.000 kroner. Noen driftskostnader blir det også i 2017. Frognpolitikerne tar forbehold om at samtlige follokommuner bli med.


Follo med en befolkning på 140.000 mennesker er i dag den eneste region rundt Oslo som ikke har et Alternativ til Vold-kontor.

Behandlingssenter

Alternativ til Vold startet i 1987, som det første samtaletilbud i Europa for menn som utøver vold mot .

– Hva slags tilbud kan et Follo-kontor gi voldsutøverne og deres familier, direktør Marius Råkil?

– Her og ved våre øvrige kontoret kan vi tilby et profesjonelt, spesialisert behandlingstilbud. Primært rettet mot voldsutøveren, men også deres familier, sier han til ØB.no

Behandlingsopplegget bygger på terapeutiske samtaler.

– I hvilken grad kan dere måle om deres lykkes med behandlingen?

– Vi får tilbakemeldinger fra klient og gjerne også partner. Mange sier de får god hjelp. Så vet vi gjennom forskning at vår behandling har høy internasjonal standard og kvalitet, sier Råkil.

ATV har i dag kontorer i Oslo, Nedre Romerike, Bærum, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.

– Kontorene finansieres både kommunalt, statlig, eller i kombinasjon. Det er opp til Follo-kommunene om de vil søke om statlig finansiering, sier Råkil.

– Dette må på plass

Daglig leder Anne Odenmarck ved Krise- og incestsenteret i Follo var klar i sin tale da muligheten for et voldssenter ble diskutert første gang for to år siden:

– Alternativ til Vold (ATV) samarbeider med hjelpeapparatet i flere, norske kommuner, og har gjennom mange års arbeid en unik kompetanse på vold i nære relasjoner. Kompetansen er høy blant de ansatte, sa Odenmarck til ØB.

Anne Odenmarck er ikke minst opptatt av at ATV kan gi et tilbud til de barna som lever med vold i sin hverdag, som blir mishandlet eller er vitne til at noen i familien blir det.

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.

ATV har gjennom sitt faglige arbeid i snart 30 år bidratt til utviklingen av samfunnets forståelse av vold i familien som et samfunnsproblem. Med et samfunnsproblem følger det et samfunnsansvar. ATV har tatt sin del av dette samfunnsansvaret gjennom aktiv deltagelse i samfunnsdebatten, gjennom drift av behandlingstilbud og gjennom kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. ATV har siden starten også forsøkt å bidra til utviklingen av et folkehelseperspektiv på vold i nære relasjoner.

Stiftelsen Alternativ til Vold har 11 kontorer i Norge med behandlingstilbud for utøvere av og utsatte for vold i nære relasjoner.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags