Dette gjør politiet i distriktet vårt når «ingen ting skjer»

Politiet er godt synlige når mennesker havner i ulykker eller hvis personer lager bråk, men operasjonsleder Tom Sandberg sier de bruker mye tid på oppgaver som er usynlige for mange.