Miljøpartiets Linda Byström foreslår at fyrverkeri i båthavna i Drøbak bør inkluderes i den kommunale ordningen med kulturstøtte.

- Trøbbel hvert år

- Det er problemer med finansieringen hvert eneste år, så det er en fordel for alle parter at det blir klarhet, sier hun.

Om Miljøpartiet de Grønne (MDG) kommer til å støtte en eventuelle fyrverkerisøknad er et helt annet tema.

Formannskapet diskuterte temaet onsdag kveld, og alle var ikke enige om at fyrverkeri passer inn i den store "kultursekken" som i fjor inneholdt 1,8 millioner kroner.

Venstres Erik Lundeby mente for eksempel at fyrverkeriet i Drøbak ikke er så naturlig å ta inn i et regelverk for kulturstøtte, men at man i stedet må ta eventuell støtte opp i budsjettsammenheng.

- Kan ikke droppe speiderne

Kristelig Folkepartis Bente Bjerknes reagerte mot forslag til liste over dem som IKKE er søknadsberettigete organisasjoner og arrangementer.

- Nest nederst står "trossamfunn og organisasjoner med livssynsforankring". Hvis de ikke skal være berettiget til søke, så betyr det at for eksempel speiderne utelukkes. De har jo et kristent livssyn i bunnen. Også Human-Etisk Forbund blir betraktet som organisasjon med livssynsforankring, sa Bjerknes, som ville ha dette punktet bort fra det nye regelverket.

- Ap og SV bør merke seg at med dette regelverket utelukkes søknad om støtte til 1. mai-arrangement, sa Hans Kristian Raanaas.

- Viktig signal til rådmannen

- Vi mener det er riktig at det avsettes midler til det vi kaller «kultur som næring». Vi ser at det kan rydde opp i en del konflikter mellom dette formålet og for eksempel støtte til frivillige organisasjoner eller arrangementer, sier Linda Byström.

- Kulturnæring er en grønn fremtidsnæring og jeg tror egentlig alle partier ønsker at dette skal være et satsingsområde for Frogn. Da vil det være viktig å synliggjøre dette som et eget område i kulturbudsjettet, sier hun og legger til at midlene kan bidra til å utvikle kulturnæringen i Frogn.

Knallhard kritikk:

Det viste seg ganske tidlig at rådmannens innstilling var sjanseløs i formannskapet.

Flere politikere startet sine innlegg med å peke på at mye er bra i forslaget til nye retningslinjer for kulturstøtte fordelingsprofil, men flere politikere avsluttet med å forklare at de ikke er fornøyd med administrasjonens forslag.

Venstre hadde til og med laget et omfattende forslag med en rekke innspill. I tillegg kom mange andre innspill.

Ole Scheie i FrP var for eksempel sjokkert over at Aktiv på dagtid og Golf Grønn Glede er blandet sammen igjen.

- Dette jobbet vi i tre år med å skille, også klarer man ikke å få saksframleggene korrekt. Jeg forlanger rett og slett at man gjør disse tingene riktig, sa Scheie.

Sendte saken tilbake

Høyre var i tvil om hele saken. Eva Andersen ba om gruppemøte, og etterpå fikk rådmannen forslaget tilbake.

Administrasjonen fikk beskjed om å ta til seg de mange politiske innspillene, gjøre arbeidet en gang til, vurdere om det finnes flere alternativer på en rekke punkter og komme tilbake til politikerne med et nytt og bedre saksframlegg.