Claudia mener det haster med etablering av et alternativt sted for gjenbruk

En egen interpellasjon innsendt av Claudia Behrens (SV) sammen med Rødt, lå i utgangspunktet tett opp til interpellasjonene fra Venstre og Høyre om Frivillighetens hus, men ble behandlet som egen sak i kommunestyret onsdag.