Ansatt fikk frityr over seg- frykter annengrads forbrenning