Psykisk syke ber om ikke å bli kasteball i to år til

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

– Vi ber om ikke å bli kasteball i ytterligere to år, sier Anita Sedal.

Helsebygg B skal bygges på Ullerud. I den perioden dette pågår, foretar kommunen omfattende rokeringer.

Like etter at tilbudet til psykisk syke i Frogn ble etablert i Murhuset på Ullerud, kommer beskjeden om at de får innskrenket plass, som følge av nybygget.

Føler seg trygg

Anita Sedal sitter i brukerrådet for dagtilbudet til psykisk syke, kalt Ressurssenter for psykisk helse.

– Endelig har vi fått et sted der vi føler oss trygge. Murhuset fungerer flott for oss som sliter med psyken, sier Sedal.

De hørte tidligere også til i Murhuset, men da dette skulle restaureres, ble ressurssenteret flyttet til en annen bygning på Ullerud.

– Vi skulle være der midlertidig, men «midlertidig» viste seg å bli fem år. Nå skal vi midlertidig samles i andre etasje i Murhuset. Jeg er stygt redd for at også denne perioden kan ble lenger enn planlagt, sier Sedal.

– Har dere ingen forståelse for at byggingen av Helsebygg B nødvendigvis må gjøre forholdene vanskelige for flere i byggeperioden?

– Selvfølgelig, men vi synes vi denne gangen kunne bli spart, sier Sedal.

Det er 51 personer som er knyttet til ressurssenteret. Antallet som bruker senteret varierer fra dag til dag.

Sjokk

– Da vi mistet Murhuset sist, var det flere som falt fra. Psykisk syke er mer enn de fleste andre avhending av trygge rammer i hverdagen. Det har vi nå funnet i Murhuset. Meldingen om at vi kun får benytte andre etasje, kom som et sjokk på oss, sier Sedal.

Sedal mener at det å holde til i andre etasje vil forringe tilbudet vesentlig. Dette gjelder hvilerom, plass til aktiviteter og ikke minst tilgjengeligheten.

– De som faller fra, blir sittende hjemme og isolerer seg, med alt det negative dette betyr for den psykiske helsa, sier Sedal.

Forslag

Frogn-politikerne er svært opptatt av hvordan man løser bosituasjonen til 14 demente pasienter på Ullerud sykehjem. Disse har rom like ved der gravemaskinene om kort tid kommer til å gjøre sitt inntog.

Disse vil i byggeperioden flyttes til Grande sykehjem.

Utsikten dagsenter på Grade flytter andre veien, mens Raskebekken dagsenter på Ullerud flytter inn i første etasjen i Murhuset.

Saken skal opp til politisk behandling tirsdag.

Av saken går det fram at det flyttingen høyst sannsynlig vil finne sted neste vår. Det har vært viktig for administrasjonen at ingen skal flytte ut av kommunen mens byggearbeidene pågår. Det har man lykkes å få til.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags