Sikrer rasstedet ved Åsveien

DEL

(Saken er oppdatert) Det arbeides med å sikre rastedet ved Åsveien, der det i sommer gikk et ras ned på gang- og sykkelveien.

Dte var 10 juni i år at det raste ned på den nybygde gangveien. Les mer om raset i sommer her: Ras på fylkesvei 152 mot Drøbak.

– Det vi jobber med nå er sikringsarbeid for å hindre nye ras, opplyser Glenn Sakshaug hos Statens Vegvesen.

– Området ble i sommer undersøkt av en geolog, hva ble konklusjonen etter den undersøkelsen?
– Utbedringene som nå gjøres etter geologen sin vurdering. Det sikringsarbeidet som var gjort, både når det gjelder løsning og utførelse, var ikke bra nok. Nå fjerner vi jordmasser og legger på et nytt sikringsnett som skal holde jordmassene på plass.

–Hvor lenge blir gangveien delvis sperret?

– Det er satt av fire uker til jobben, men de blir trolig ferdige før det.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags