– Det veldig urettferdig for alle oss på Fagerstrand at den nye bussruten mot Vinterbro omtrent skal gå over hele Nesodden, men ikke innom Fagerstrand, sier Sigrid Guldbjørnrud.

15. desember

Ruters nye busstilbud, som Amta omtalte i går, skal altså gå mellom Nesodden og Vinterbro fra og med 15. desember. Bussruten vil starte på Nesoddtangen, gå mot Tangenåsen, Sunnaas, Fjellstrand, over til Nesodden kirke, Jaer, Dal, Bekkevol og til slutt Vinterbro.

Ikke hugget i stein

Olav Raanaas Moen i Ruter forteller at det i denne omgang er prioritert å gi Nordre Frogn et vesentlig bedre kollektivtilbud, samt en forbindelse fra Nesodden sørøst til Nesoddens vestside nord for Fjellstrand, da dette er et befolkningstett område.

– Ut fra behovene kommunen har presentert for Ruter og den totale nytten den nye linjen vil ha i de områdene den betjener, har vi nå prioritert en flatedekning som vil gi flest mulig et best mulig busstilbud, og dekket flest mulig reisebehov. Det er ikke dermed sagt at dagens rutetilbud mellom Fagerstrand og Vinterbro er «hugget i stein», men det var dette de tilgjengelige ressursene ga oss rom for å gjøre av forbedringer når det gjelder kollektivtrafikken i denne omgangen, forklarer Raanaas Moen i? Ruter.

Han påpeker at man i dag har forbindelse mellom Fagerstrand og Vinterbro i rushtiden.