Etter storbrannen på Nesodden: Midlertidige lokaler for Remontér er funnet

Det er jobbet på høygir med å skaffe midlertidige lokaler for ansatte og de som har sitt arbeid ved attføringsbedriften Remontér på Nesodden som brant ned til grunnen fredag 29. november.