Fire menn dømt for å ha svindlet banker for 36 millioner kroner

Av

Fire menn er i Borgarting lagmannsrett dømt til mellom to og seks års fengsel etter å ha svindle til seg 36 millioner kroner fra en rekker ulike banker