Rødt fikk Gaza-nei

Rødts Geir Christensen og Rønnaug Stensrud fikk ikke flertall for sitt forslag om å gi økonomisk støtte til et initiativ for en norsk båt til Gaza.

Rødts Geir Christensen og Rønnaug Stensrud fikk ikke flertall for sitt forslag om å gi økonomisk støtte til et initiativ for en norsk båt til Gaza. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Nesodden kommune skal ikke støtte noen ny konvoi til Gaza.

DEL

Det bestemte et flertall i kommunestyret, etter en prinsipiell debatt torsdag kveld. Det var en interpellasjon fra Rødt som dannet utgangspunktet for debatten, hvor partiet ønsket at Nesodden kommune skulle be norske styresmakter legge press for å oppheve blokaden av Gaza, samt støtte initiativet for en norsk båt til Gaza med én krone per innbygger.

– I utgangspunktet er det ingen kommunal oppgave å uttale seg om utenrikspolitiske forhold, men vi står fritt til å gjøre det vi vil, understreket ordfører Christian Hintze Holm (SV) i forkant av debatten.

Sterk motstand

Det ble snart klart at Rødts to representanter kun hadde støtte av ordførerens parti, samt en representant fra Venstre, i denne saken. Sterkest motstand kom fra Henning Korsmoe (KrF), som gjorde det klart at hans parti «overhodet ikke ville støtte forslaget».

– Jeg finner det veldig problematisk om Nesodden kommune nå skal støtte en part i saken. Da vil vi nærmest skape en utenrikspolitisk plattform på Nesodden, sa Korsmoe, som understreket at han har stor respekt for mennesker som «ser nød og handler».

– Men folkerettslig tenkning føler jeg ligger over kompetansen til Nesodden kommunestyre.

Ingen kommunal oppgave

Heller ikke Arbeiderpartiet eller Høyre mente det er kommunens oppgave å drive utenrikspolitikk.

– Ap vil stemme mot, men vår stemmegivning i saken betyr ikke at vi ikke er engstelig for utviklingen i Midtøsten. Vi har tidligere støttet forslag om å gi penger til humanitært arbeid i Midtøsten, men ønsker ikke å gi til aksjoner, understreket Erik Moe om sitt partis holdning i saken.

– Vi mener at kommunestyret som institusjon ikke skal uttale seg om denne type utenrikspolitikk, sa Harald Tronvik (H).

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags