Se barna som lager bruker sommerferien til å lage vulkaner i klasserommet.