Hallvard Flatland og Marianne Holth Dybwad er klare for innsamlingsaksjon for Sunnaasstiftelsen på TV2.