Jobber døgnet rundt for å finne avsender av bomben

Politiet, Kripos og PST er alle involvert i å finne personen som sendte en bombe til politihuset i Ski. Foreløpig vil de si minst mulig.