– Vi kan ikke vente lenger på svar fra Frogn kommune. Vi får ikke svar på reguleringsplanen vår, sier 2. nestleder i Postkom, Hans Fredrik Danielsen.

Direktør ved hotellet, Kari Kristensen, sier i en kommentar at det er tragisk at et slikt hotell må legge ned.

– Hotellet har nydelig beliggenhet, og jeg tror mange vil savne det, sier Kristensen.

"Skiphelle Hotell AS har besluttet å innstille driften i selskapet. Den økonomiske situasjonen i selskapet og manglende avklaring av utbyggingssak fra Frogn kommune er begrunnelsen. Driften innstilles fra 31.10.2011 og 11 ansatte mister jobben.

Den økonomiske situasjonen ved Skiphelle Hotell har i flere år vært svært utfordrende. Til tross for sterkt fokus på effektiv og lønnsom drift, samt flere runder med styrking av egenkapitalen, er situasjonen bare blitt vanskeligere. Styret har de siste årene likevel valgt å fortsette driften for å avvente utfallet av pågående sak om omregulering av eiendommen som hotellet tilhører. Det har vist seg vanskelig for Frogn kommune å foreta beslutning i reguleringssaken, og saken ble senest våren 2011 utsatt på ubestemt tid av kommunen.

Selskapets styre har derfor besluttet å innstille hotelldriften fra 31.10.2011. Forbundsstyret vedtok etter dette å avvikle driftsselskapet Skiphelle Hotell AS.

- Det er trist å se at flere års arbeid med planer for stedet, så langt ikke har ført fram. Når Frogn kommune har bestemt seg for å utsette saken på ubestemt tid, setter det oss i en umulig økonomisk situasjon. Vi må dessverre konstatere at det ikke lenger er økonomisk og driftsmessig grunnlag for å fortsette hotellvirksomheten. Det er beklagelig at 11 ansatte sies opp som følge av dette, sier 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. - Jeg presiserer at det er hotelldriften som avvikles. Postkoms feriehjemsvirksomhet fortsetter og videre utviklingsplaner for eiendommen Skiphelle avhenger av hva politikerne i Frogn kommune bestemmer seg for, sier Danielsen." heter det i en pressemelding fra Postcom.

Mer om denne saken i Amta onsdag.