– Krysset er livsfarlig, men kommunen gjør ingenting

REVET GARASJE: Christen Krossehøl måler opp hvor mye grunn sameie har gitt bort, og som nå benyttes av både biler og lastebiler.

REVET GARASJE: Christen Krossehøl måler opp hvor mye grunn sameie har gitt bort, og som nå benyttes av både biler og lastebiler.

Bråket rundt trafikkforholdene i området Skogveien på Nesodden pågår, og beboerne i området er bekymret.

DEL

– Vi opplever nå trafikkforholdene som rene galimatias, sier beboer Christen Y. Krosshøl.

Utbygging

Amta møter Krosshøl i Skogveien, som ligger bare noen hundre meter fra Tangen Senter. Selv bor Krosshøl i Furuveien, men han har verv som leder av Skogveien garasjesameie.

Uoverensstemmelsene og frykten bunner ut i all trafikken til og fra den store utbyggingen i blant annet Solsideveien, hvor det bygges 30 leiligheter.

Entreprenør Euro Eiendom er ikke enig med beboerne (Les om det lenger ned i saken).

Det er ikke selve utbyggingen Krosshøl retter søkelyset på, men all trafikken med store anleggsbiler og små kjøretøyer som går inn i Skogveien til Jørgen Berners vei og blant annet Solsideveien og også ut igjen da veien er toveiskjørt.

– Vi er bekymret for myke trafikanters sikkerhet i blant annet krysset Skogveien/Jørgens Berners vei. Ikke minst gjelder dette barns sikkerhet i form av trygg skolevei, trygg adferd til og fra aktiviteter og deres nærmiljø. Videre gjelder det blant annet småbarnsforeldre, eldre og uføre som på grunn av reduserte funksjoner føler usikkerhet i å bevege seg i dette kaoset, sier Krosshøl.

Direkte livsfarlig

Opprustingen av Skogveien har pågått i 15 måneder, og Krossbøl sier beboerne i området har vært flinke til å tilpasse seg.

– Vi har vært tålmodige og imøtekommende, men nå må vi gjøre noe med den manglende trafikksikkerheten spesielt i krysset Jørgen Berners vei/Skogveien. Denne bekymringen har vi gjentatte ganger rapportert både til kommunen og utbygger uten at det er blitt tatt på alvor. Krysset er etter vår mening direkte livsfarlig slik det nå fungerer.

Krosshøl viser Amta med meterstokk hvor veien på fire meters bredde er plassert i Jørgen Bernersvei ved krysset.

-Vi har også fjernet en garasje for å gi krysset bedre siktforhold. Men uten noen form for veimerking/markering i Jørgen Berners vei er det ganske kaotisk til tider. Anleggstrafikk, beboerbilisme, gående og syklende kjører og går i samme område, sier Krosshøl, som fortsetter:

– Vi mener det er på tide å få til en regulering i dette området som gjør at alle kan føle seg tryggere. Vi har overfor kommunen tatt til orde for å få merket en fire meter kjørebane med hvitmaling i Jørgen Berners vei. Vi ønsker også å få satt opp et speil på stedet i tråd med godkjent reguleringsplan, sier Krosshøl, som legger til at vintermørket som kommer heller ikke vil gjøre det bedre.

– Vi savner informasjon og dialog med aktørene i denne byggesaken blant annet om alternativene trygge skoleveier og eventuelt andre tiltak, sier Krosshøl.

- Storm i et vannglass

Nå lover entreprenør Euro Eiendom a/s å ta affære med det Christen Krosshøl kaller kaotiske tilstander i Skogveien.

Dette bekrefter Sten Evensgaard i Euro Eiendom a/s, som ikke kan dy seg fra å kalle bråket i Skogveien for «storm i et vannglass».

– Hatt følgemenn

Evensgaard er godt kjent med innspillene som er kommet fra beboere i Skogveien, og ikke minst fra Christen Krosshøl.

– Vi har også fått brev fra kommunen som omhandler trafikkforholdene i dette området, som jeg skal svare på denne uken. – Jeg kan nevne at i forbindelse med utbyggingen i Solsideveien fraktes det elementhus. Når det skjer har vi følgemenn som passer på at transporten går bra i området.

Evensgaard forteller at beboerne i det området det her er snakk om har fått en grei kompensasjon ved endringer i Skogveien som følge av utbyggingen i Solsideveien.

Setter opp gjerder

Etter de siste henvendelsene som er kommet om trafikken i Skogveien, forteller Evensgaard at underentreprenøren Skorve Entreprenør a/s, nå har bestemt seg å sette opp mobile lave gjerder når det kommer varer som skal fraktes inn til utbyggingen i Solsideveien.

– Alle som leverer varer skal også få klar beskjed om å kjøre forsiktig i Skogveien, sier Evensgaard, som kaller bråket i Skogveien en «storm i et vannglass».

– Utbyggers ansvar

Fagleder byggesak i Nesodden kommune, Zubair Ali Syes, forteller at det har vært på befaring i til Skogveien/Jørgen Berners vei 24. august. Ifølge Syes er problemet som beboerne tar opp er todelt.

– Det er utbyggers ansvar å påse tilstrekkelig sikkerhet og forsvarlig trafikkavvikling under anleggsperioden i et byggeprosjekt. Kommunen har sendt et brev til utbygger hvor vi ber om en tilbakemelding på forholdet. Anleggstrafikken skal håndteres og avvikles på en forsvarlig måte slik at hensynet til spesielt barn og unge blir ivaretatt under byggeperioden, fortsetter Zubair Ali Syes.

Det andre forholdet Syes peker på gjelder i hovedsak den permanente sikkerheten i Skogveien etter at veien er fullstendig opparbeidet. Nesodden kommune skal overta ansvaret for deler av Skogveien etter opparbeidelsen. Foreløpig er veien ikke overtatt grunnet behov for avklaring vedrørende et par forhold knyttet til selve omfanget av opparbeidelsesplikten til utbygger.

– Et av forholdene som vi ser nærmere på er selve krysset Jørgen Berners vei og Skogveien hvor det ikke er tilstrekkelig markering av kjørebane i svingen ut mot Skogveien. Vi er i forhandlinger med utbygger og vil prøve å få løst forholdet snarest mulig, sier Syes.

Hva gjelder parkeringsproblemer i Skogveien er det slik at veien er vedtatt regulert med en viss bredde. Det er ikke trafikkmessig forsvarlig å tillate parkering i Skogveien med den bredden som er regulert iht. gjeldende reguleringsplan for området.

– Vi er klar over at beboerne anser dette som problematisk, et er et felles garasjeanlegg i området. Videre må man eventuelt måtte løse parkering ved å etablere parkeringsareal på egen eiendom, sier Syes.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags