Tirsdag vedtok Stortinget et nasjonalt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven.

Forbudet vil gjelde fra august.

– Det er bra at Stortinget er enige i at et forbud mot ansiktsdekkende plagg vil sikre åpen kommunikasjon med barn, elever, studenter og nyankomne innvandrere i undervisningssituasjoner. Det er avgjørende for et godt læringsmiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Forbudet gjelder for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor, inkludert skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område.

Dette er Nikab, burka og hijab

 • Niqāb, eller nikab, er et hodeplagg som dekker ansiktet helt. Plagget bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab. En slik drakt kalles niqab på arabisk, og burka i Afghanistan og Pakistan.
 • Hijab er en mer begrenset tildekking. Skaut som dekker hår og skuldre. En hijab dekker ikke ansiktet, men kan tvert i mot fremheve det.

Kilde: Wikipedia

 

- Vi må kunne se hverandre i øynene

– Dette er veldig gledelig! Da Fremskrittspartiet i 2003 foreslo et totalforbud mot nikab og burka, ble vi latterliggjort. Nå ser vi at vi har klart å dra det politiske miljøet i vår retning, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp), ifølge Bergens Tidende.

Frp ønsker et totalforbud:

– Forbudet er et tydelig signal om at i Norge forventer vi å kunne se hverandre i ansiktet. Vi kommer til å jobbe videre for et totalforbud, og tror flere partier om noen år er klare for dette, sier hun.

I dag kan det innføres lokale forbud. Dette er gjort ved enkelte videregående skoler i Østfold og Akershus, i Oslo-skolen og noen høyskoler. Med et nasjonalt forbud vil regjeringen gi barnehager og alle utdanningssteder et klarere regelverk å forholde seg til. Det vil gi likere regler over hele landet, samtidig som det gis rom for et videre forbud lokalt.

–  Norge blir det første landet i Norden som får et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg som burka og nikab i undervisning. Norge er et åpent samfunn hvor vi skal se ansiktet på hverandre. Derfor er signalkraften i et slikt forbud viktig, sier finansminister Siv Jensen(FrP).

For seks dager siden vedtok danskene totalforbud mot nikab og burka med 75 mot 30 stemmer, ifølge Politiken.

SV: - Problematisk

SVs Mona Fagerås synes dette er problematisk:

– Den som underviser er nødt å ha en god og åpen dialog med elevene sine. Derfor mener vi det er rett å forby lærere ansiktsdekkende plagg, men det er problematisk å nekte elever og studenter det sammen.

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og påtroppende leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen, beskriver forbudet som «latterlig».

Mer om forslaget:

 • Ansiktsdekkene plagg er for eksempel finlandshette og nikab. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Det blir unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr.
   
 • I barnehagen vil forbudet bare gjelde for de ansatte, og det vil gjelde i hele arbeidstiden. Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder.
   
 • I skoler, folkehøyskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven gjelder forbudet for elever og ansatte som underviser. Men forbudet gjelder bare i selve undervisningen, ikke ellers. Det betyr at elever og lærere kan bruke ansiktsdekkende plagg i pauser og friminutt, og på personalmøter på skolens områder utenom undervisning. Lærere som har oppsyn med elever i friminuttene kan ikke bruke ansiktsplagg.
   
 • Leksehjelp og SFO vil bli omfattet av forbudet. Men også her kan plagget brukes av ansatte i pauser, når elevene ikke er til stede.
   
 • I universiteter, på høyskoler og i fagskoler blir det forbudt for studenter og ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i undervisningen. Som i skolen vil forbudet ikke gjelde i pauser og på institusjonens område for øvrig. Selvstudium i lesesalen blir ikke omfattet av forbudet.
   
 • I introduksjonsprogram og opplæring for nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven gjelder forbudet for deltakerne og de som underviser, men også bare i opplæringssituasjoner.
   
 • Undervisning kan skje både på og utenfor institusjonens område. Undervisning omfatter også turer, ekspedisjoner, arrangement, praksis og lignende i regi av skoler og læresteder.