Rektor Åshild Turid Kallevik oppfordrer til bruk av nettvett etter en episode der flere elever på Seiersten ungdomsskole ble kontaktet av en fremmed person via Snapchat mandag. Skolen kontaktet foreldre om hendelsen. Skolen tok også kontakt med politiet.

– Vi vil være føre var, sier rektor Åshild Turid Kallevik, som understreker at det er viktig å tenke seg om når man blir kontaktet av fremmede på denne måten.

Skolen har generelt et høyt fokus på hvordan man bør forholde seg til sosiale medier.