Forrige gang Amta skrev om saken var det hobbydykker Lars Olav Strekerud som tipset. Siden den gang har Strekerud tatt bilder av det som finnes under overflaten ved Hamborgstranda.

Se nærmere på problemet
Han fortalte om en havbunn full av tamponger og dopapir, og lurte på årsaken til utslippet. Svaret Amta fikk fra Bjørn Edholm i Frogn kommune var at de ikke var klar over problemet, og at kommunen skulle se nærmere på dette. Denne uken ble det holdt et møte om utslippene. I møtet ble det konkludert med at det var publikum som var årsaken, og at dette slett ikke er uvanlig. Bjørn Edholm sier at det et er et stort problem at folk kaster ting i toalettet som skulle vært kastet i søpla. Dette kan føre til tilstopping på ledningsnettet, sier han.

Tett ved Seiersten
Frogn kommune opplyser også at kloakkledningen i nedre del av Seiersten-området gikk tett, noe som førte til at kloakken gikk over i overflatevannledningen, som igjen førte til urenset kloakk ut i Raskebekken. Denne bekken har sitt utløp i sjøen nede ved gjestehavna.

– Slike utslipp er sterkt beklagelig, men dessverre ikke mulig å hindre. Han understreker at det er sjelden denne type ting skjer, og at dette aktuelle utslippet var lite og begrenset til en meget kort periode.

Fraskrivelse av ansvar
Hobbydykker Lars Olav Strekerud setter spørsmålstegn ved Edholms forklaring.

– Det er åpenbart at kommunen med sin uttalelse forsøker å fraskrive seg ansvar i denne saken. De sier at det var et lite utslipp i et meget begrenset tidsrom? Rapportene fra dem som har dykket i fjorden tilsier at dette utslippet har foregått i flere måneder. Uansett hva folk skyller ned i avløpet, så er det kommunen som skal sørge for å begrense skadene i den grad det er mulig, sier Strekerud. Han mener at Drøbak er en badeby, at vi skal ha rent vann i fjorden er den største selvfølge.

– Vi kan alle bidra med vårt; kommunen sin jobb er å informere, og ikke minst sikre at det ikke går galt ved å ha et velfungerende avløpssystem og gode kontrollrutiner, sier han.

Edholm svarer at kommunen har ukentlige kontrollrutiner som fanger opp uhellene.

– Strekerud hevder dette er et konstant problem, som har foregått i flere måneder?

– Slike tilfeller skjer fra tid til annen, noen områder mer belastet enn andre, dessverre, sier Edholm.

– Våre kontrollrutiner fanger opp dette, men det er ikke mulig å ha daglig kontroll på alle hendelser.

Ordfører Thore Vestby svarer til Amta at dette er rådmannens ansvar, og ordføreren vil be om en orientering i saken.