Eier er Norges Speiderforbund.

Det falleferdige bryggerhuset utgjør en del av speiderforbundets leirsted Dronningen ved Sandbukta, like ved Langebåt i Søndre Hallangen. I 2008 slo Speidertinget fast at huset måtte totalrenoveres.

Ni år senere er det triste huset bevis på at forfallet bare har gått sin gang.

På agendaen nå

Erik Bodahl-Johansen, leder for Norges speiderforbunds eiendomsstyre, svarer følgende når Amta 5. oktober 2017 spør om planene for det falleferdige huset i vannkanten:

"Saken står på eiendomsstyrets agenda mandag, men vi har hatt møte med Frogn kommune om mulighetene og har satt i gang et prosjekt med tanke på å rive gammel hytte og erstatte med en ny. Det er noen forhold som må avklares før vi kan fatte beslutning. Adkomst og økonomi er hovedpunktene."

Gitt som gave

Leirstedet har vært til benyttet til mindre troppsleire, men bare svært sjelden de senere år.

Stedet ble overtatt som gave i 1976, med en klausul at det ikke kan selges.

"Det gamle bryggerhuset som benyttes som hytte er i dårlig forfatning og ikke lenger egnet til utleie. Det er ikke utført arbeid på stedet i 2003. I 2003 ble leirstedet brukt i 4 døgn" skriver forbundet på Speiderforbundets leksikons nettsider.

Slik blir Dronningen omtalt i sakspapirene til Speidertinget 2008: 

Eiendom uten veiforbindelse i sjøkanten ved Drøbaksundet i Frogn kommune. Falleferdig mindre hytte ved enkel brygge og gjengrodd teltplass.

Nåværende bruk: Sporadisk utleie til grupper som benytter strand og teltplass. Huset er uegnet for overnatting.

Salgsverdi: Stedet er gitt Norges speiderforbund ved testamentarisk gave i 1976, med klausul om at stedet ikke kan selges. Stedet kan vurderes fremleiet til ekstern partner, utleid til gruppe/krets eller andre alternativer som kan gi økonomiske midler. Stedet fremstår nå med negativ omdømmeverdi for Norges speiderforbund på grunn av tydelig manglende vedlikehold.

Nåværende driftsutgifter: Kun mindre kostnader knyttet til velet og forsikring. Nødvendig påkostning: Hytta må totalrenoveres.

Speiderstyrets argumentasjon for avhending: Stedet kunne hatt en funksjon som base for sjøaktiviteter, men styret finner Tredalen på Hvaler som langt mer egnet og i riktigere størrelse. Dronningen ligger i trafikkert område med mye båttrafikk. Nødvendige investeringer i hytta er større enn hva stedet vil gi i verdi som nasjonal speidereiendom.

LES OGSÅ: