Nesodden Idrettsråd: - Svømmehall og idrettshall må følge skoleutbyggingen

- Nesodden trenger svømmehall og nye idrettsarenaer uansett hva man lander på i skolediskusjonen, sier Anne Stine Sæther, leder av Nesodden Idrettsråd (NIR).