Frogn-elever har 16 svømmetimer i løpet av ti skoleår

Frognskolen har en plikt til å lære elever å bli svømmedyktige. For å få til det, trenger elevene gode forutsetninger og mye øving. Da spørs det om 10–12 ganger med svømming i løpet av 4. trinn er nok.