– Vi venter på behandlingen av dispensasjonssøknaden. Fra vi får den, til vi begynner å bygge, tar om lag et halvt år, sier Øystein Trøseid i Olav Thon-Gruppen til Amta.

Øystein Midtbø i arkitektfirmaet Økaw står bak dispensasjonssøknaden, som gjelder gesimshøyder.

– En av årsakene til dette ligger i at reguleringsbestemmelsen er forandret mens saken har pågått, sier Midtbø.

«Omforladels, Olav Thon, omforladels» heter sangen leder i Frogn Næringsråd, Espen Olafsen, har diktet for å be om unnskyldning for at det gikk så lang tid før det ble tatt grep for å stoppe Olav Thons planer for Lehmannsbrygga. Les saken her.

Det er ikke bare diktet sang. Film er lagd, og det skal ifølge aksjonsgruppa stå flere hundre personer bak initiativet.

– Det må etableres en bred tverrpolitisk støtte og kommunal handlingskraft for å tilby den driftige forretningsmannen en regningssvarende løsning, mener «La brygga leve»-aksjonen.

Ikke hørt

Trøseid har ikke hørt om aksjonen, og har ingen ønsker om å høre om den heller.

– I 15 år har vi holdt på med planleggingen for byggingen på Lehmannsbrygga. Det siste forslaget som er sendt kommune, er tilpasset gjeldende reguleringsplan, og føringene fra politikerne, så nå gjenstår kun rammetillatelsen, som vi forventer vil foreligge innen kort tid, sier Trøseid.

Trenger ikke

Lederen i Frogn Næringsråd, Espen Olafsen, er en av initiativtakerne bak aksjonen mot Thons planer.

– Med i Thons planer er et næringsbygg. Burde ikke næringsrådslederen ropt hurra for et slikt tiltak?

– Næringsbygget vil danne en mur foran boligene, noe jeg synes er uheldig. Vårt ønske er å komme i dialog med Thon for å få ham til å gjøre om sine planer. Vi trenger ikke luksusboliger på Lehmannsbrygga, sier Olafsen.

Til politisk behandling

Adminsitrasjonen i Frogn kommune venter på utdypende opplysninger fra arkitekten før saken kan legges fram for poltisk behandling.

– Dette skal være på plass, slik at saken kan komme opp i november-møtet, sier Midtbø.

Hva mener du? Diskuter på Amtas Facebookside

Klikk her for å gå til forsiden av Amta