Statsbudsjettet får konsekvenser for Frogns og Nesoddens økonomi neste år

Statsbudsjettet for neste år får naturlig nok konsekvenser for kommuneøkonomien også i Frogn og på Nesodden, og det er trolig førstnevnte som kommer dårligst ut.