– Vi beklager det veldig. Dette er smittevernberedskap, sier informasjonssjef ved Sunnaas Sykehus HF Nina Olkvam.

Både det lille og særlig det store bassenget er mye brukt av Nesoddens befolkning, forklarer informasjonssjefen. Alle over 16 år kan kjøpe kort og svømme i sykehusbassengene, men disse vil nå altså være stengt inntil videre.

Det er mange grupper som berøres. Ifølge Olkvam vil «Aktiv på dagtid» hvor Nesodden idrettsforening har gruppetrening to ganger i uken, mandager og torsdager, nå måtte belage seg på å holde seg utenfor bassenget en tid.

Det må også funksjonshemmete barn i Nesodden kommune, både i barnehage- og i skolealder, som trener i det lille bassenget på dagtid.

En stor gruppe som går på gruppetrening i det lille bassenget ledet av fysioterapeuter på ettermiddager, vil også måtte utsette bassengtreningen. Dette gjelder blant annet revmatikere og andre med muskel- og skjelettlidelser som bor i Nesodden, Frogn og Ås.

På kveldstid vil Sjøstjerna, Havfruen vannaerobic, Delfin barnesvømming, Nesodden kommunes bedriftsidrettslag, Plask, Undervannsklubben, veteransvømmeklubben, Folkebad ved Sjøstjerna og Hellvik seilforening miste tilbudet i en periode.

– Vi regner med at alle forstår at vi må verne om pasientene våre, sier Olkvam til Amta, og legger til at Sunnaas sykehus har til dels veldig dårlige pasienter

Sykehuset må derfor gjøre alt det kan for å unngå smitte.