Dyrere å handle i Sverige

Svenskekrona blir stadig sterkere i forhold til den norske.