Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV-vaksinen) anbefales til unge kvinner født 1991 eller senere fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

– Unge kvinner har her en unik mulighet til å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen kreft forårsaket av HPV. Nå er det viktig at alle får med seg at det nærmer seg siste frist for å starte gratis HPV-vaksinering i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet, sier Gro Abrahamsen, tidligere helsesøster og nå faglig leder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste i Frogn. Hun har bestilt mange vaksinedoser og håper på storinnrykk i november og desember.

HPV-vaksinasjon består av tre vaksinedoser. De som er i gang med vaksinasjon innen utgangen av desember 2018 kan fullføre vaksinasjonen innen utgangen av juni 2019 uten å måtte betale for den. Det er seks måneder mellom første og siste dose, og frist for første dose er altså utgangen av desember.

Frogn og Nesodden

Vaksinering i Frogn skjer ved helsestasjon for ungdom som er åpen mandager kl 15-18. På Nesodden må time bestilles ved Nesoddtangen helsestasjon og vaksineringen utføres mandager kl 14-16 ved Berger helsestasjon.

De som "etterlyses" er jenter som ikke har fått HPV-vaksinen i 7.klasse gjennom skolevaksinasjonsprogrammet der vaksinen ble tilbudt fra skoleåret 2009/2010. De første som fikk tilbudet var jenter født i 1996, i dag 21-22 år gamle. De som nå har siste gratis-sjanse er i hovedsak derfor kvinner fra 22-27 år - født mellom 1991 og 1996. To tredeler av denne aldersgruppen i Frogn har ikke benyttet seg av tilbudet, opplyser Gro Abrahamsen.

- De vi søker nå er dem tiden renner ut for når det gjelder å få HPV-vaksinen gratis, forklarer helsesøsteren.

Venter disse til neste år, koster de tre dosene godt over 3000 kroner til sammen.

Smitter ved seksuell kontakt

Humant papillomavirus (HPV) er svært vanlig, og 70 prosent av seksuelt aktive personer blir smittet med HPV i løpet av livet, de fleste i ung alder. I en norsk undersøkelse hadde omtrent 45 prosent av kvinner i 21-årsalderen en pågående HPV-infeksjon. De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men ca. 10 prosent vil få en langvarig infeksjon. Langvarig infeksjon med noen HPV-typer kan føre til utvikling av livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

I Norge er det om lag 350 kvinner som får livmorhalskreft som følge av HPV-virus årlig, og 60-100 dør. Mer enn 3 000 kvinner blir operert for alvorlige forstadier til livmorhalskreft for å unngå videre utvikling til kreft.

Fra og med i høst ble skolens HPV-vaksine for første gang også et tilbud til gutter på 7. trinn. I likhet med jentene, har nærmere 90 prosent av guttene takket ja til vaksinen.

- En viktig tilleggsopplysning er at i Frogn tilbyr vi også HPV-vaksinen gratis ut dette året til unge menn som har sex med menn. Det gjelder for de som er født i 1991 og senere, men her er vi litt mer fleksible på alder, sier Abrahamsen som har fått flere henvendelser fra gutter.

Bivirkninger


Som alle andre vaksiner kan også HPV-vaksinen gi bivirkninger. De vanligste meldte bivirkningene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, samt hodepine. Det er også meldt om feber, oppkast, diaré og magesmerter, besvimelser og pustebesvær.

«Innrapporterte bivirkninger er så langt som forventet, og fordelene ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn de mulige ulempene. Det er ikke grunnlag for å endre på gjeldende anbefalinger om bruk av HPV-vaksinen», skriver Legemiddelverket i sin rapport. Du finner mer om bivirkninger etter HPV-vaksine på FHI.no.

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at mer enn 105 000 kvinner har tatt imot tilbudet om gratis HPV-vaksine siden tilbudet startet 1. november 2016. I tillegg er rundt 180.000 jenter vaksinert gjennom skoleprogrammet.

Noen fakta om HPV-vaksine

HPV-vaksinen som tilbys gir direkte beskyttelse mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene, i tillegg gir den god beskyttelse mot tre andre kreftfremkallende HPV-typer.

  • HPV-vaksinen som tilbys unge kvinner heter Cervarix.
  • Vaksinen anbefales om du har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere.
  • Vaksinen settes som sprøyte i overarmen.
  • Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger.
  • Vaksinen gir beskyttelse mot HPV-typer som tilsammen er årsak til rundt 90 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft i Norge.