Prisen deler Tronvik med imamen Senaid Koblica, det skriver TV2.no

Det var imamen Koblica Tronvik gikk side om side ved da hele Nesoddens Bano Rashid ble gravlagt fra Nesodden kirke i slutten av juli.

«Bildet av presten og imamen som sammen fulgte den unge jenta til graven, side ved side, gikk verden rundt. Det er et bilde på toleranse. Det er et bilde på at trygghet på eget ståsted gjør mennesker i stand til å møte annerledes tenkende med åpenhet. Det er et bilde som peker framover, som gir håp og som fyller ønsket om mer åpenhet, med et helt konkret budskap", heter det i juryens begrunnelse.

Stortingets Presselosje er en medlemsstyrt organisasjon for pressefolk som jobber med politikk og som dekker Stortinget for sine redaksjoner.

Presselosjens Toleransepris kan tildeles personer som har bidratt til økt toleranse og forståelse mellom mennesker av ulik ideologi, rase eller tro.