(Broom): Denne uken gjennomføres det en internasjonal fartskontroll-aksjon i store deler av Europa – også inkludert Norge.

Aksjonen har fått det passende navnet "Speedmarathon".

– I dag er UP ute med alt tilgjengelig mannskap for å måle fart, heter det i en melding Utryktningspolitiet selv har lagt ut, på sin Facebook-side.

Her får vi også et lite innblikk i hvordan de rent konkret jobber ute på veiene. UP har nemlig også lagt ut et klipp som er filmet i en av deres biler – og viser hvordan målingen av gjennomsnittsfart gjøres i praksis.

Bli med inn i UP-bilen her:

Ulykker og skader

– Kontrollaktiviteten har som formål å forebygge og avdekke fartsovertredelser for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Før kontrolluken startet, var det kjent at UP ville prioritere de store veiene og hovedveinettet. Dessuten strekninger som er spesielt ulykkesutsatt og områder hvor det har kommet inn mange klager.

 

Tar rundt 5.000 førerkort

Hvert år skriver UP ut mellom 80.000 og 90.000 forelegg for farts-overtredelser. I tillegg blir rundt 5.000 førerkort inndratt for kortere eller lengre tid.

I år trapper de opp kontrollaktiviteten betydelig. Resultatet kan bli at antall forelegg passerer 100.000 i 2018. Samtidig vil trolig også antall førerkortbeslag øke ytterligere.

Og lurer du på hvordan UPs folk egentlig måler hastigheten på bilene rundt seg i trafikken, får du altså svarer på det i videoen øverst i denne saken.