I forbindelse med Natoøvelsen Trident Juncture blir det tirsdag kjørt en militærkolonne på strekningen E6 Lillehammer-Rygge mellom klokken 05.00 og 07.30 og på strekningen E6 Rygge - Kolomoen og Rv. 3 Rena-Kolomoen fra ca klokken 09.00 - 18.30.

Statens vegvesen melder at trafikken tidvis kan gå sakte i forbindelse med militærkolonnene, og ber bilister om ikke å bryte inn i kolonnen.

LES OGSÅ: Nato-øvelse vil føre til stor belastning på E6