Ny tunnelmotstander melder seg på klagen som er sendt til ESA

Veiforum Øst-Vest er siste organisasjon som nå kaster seg inn i kampen for å stoppe utvidelsen av Oslofjordtunnelen. – Vi ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte tunnel med to løp ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig, sier Nicolai Østhus, daglig leder i Vegforum Øst – Vest.