Trafikkulykke på Drøbak trafikkstasjon under øvelseskjøring

Luftambulanse og andre nødetater kom raskt til stedet etter at en motorsykkelfører havnet i en steinrøys under øvelseskjøring.