Jan Wenner tar hvert år imot et sted mellom 4500 og 5000 kjøreskoleelever på NAF sin glattkjøringsbane i Nordre Frogn og er privat og i jobb opptatt av kjøreforholdene.

– Nå som det er så glatt på veiene, hva bør folk tenke på?
– Mange av de møteulykkene som skjer nå som det er så glatt,  kunne vært unngått om de som kjører langs veien hadde holdt seg i sin kjørebane. Altfor ofte ser jeg bilister som må kaste seg inn i sitt kjørefelt. Og det er klart; møter man en som ligger midt i veien, er turen til grøfta kort.

Lang erfaring

Wenner må sies være en erfaren sjåfør. Ikke bare gjennom som jobb som koordinator på glattkjøringsbanen, for en kikk på sertifikatet avslører at han i 2020 har hatt lov til å kjøre tung bil i 40 år.

– En annen sak mange ikke tenker, spesielt nå som det er mørkt ute, er lysbruken. Da tenker jeg spesielt på dem som stopper langs veien og står med fullt lys på. Sett på parklysene så fort du stopper, oppfordrer Jan som avslutter med å minne om at på glattkjøringsbanen arrangeres det trafikksikkerhetsdag i begynnelsen av februar.
– Bare å melde seg på for den som har lyst. Gratis er det også, smiler Jan.