I sommer hadde Redd Barna en kampanje om barn på flukt, der nordmenn krevde at barn som flykter må få den beskyttelsen de har krav på. Nå har alle bidragene blitt til en bok som tidligere ordfører og nå stortingsrepresentant, Nina Sandberg (Ap), mottok mandag. Oppfordringen fra barne- og ungdomsambassadør i Redd Barna, Hamid (15), var klar:

- Jeg håper du vil kjempe for barn på flukt og ta med deg erfaringene dine fra Nesodden til Stortinget.

Spesialrådgiver på flyktningfeltet i Redd Barna, Camilla Engeset, forteller at kampanjen #barndombetyralt har vært viktig.

- Det viktigste med den er å minne om at barn på flukt først og fremst er barn. De har de samme drømmene og ønskene som andre barn, og de har de samme rettighetene. Vi mener at norske politikere må ta et mye større ansvar for barn på flukt enn det de gjør i dag, sier hun.

Fortfatter Hilde Hagerup, som bidro i kampanjen, hadde også et viktig budskap til Sandberg da hun overleverte boken sammen med Hamid.

- Jeg er veldig opptatt av at barn på flukt skal få lov til å ha en barndom. I dag får en del barn som flykter alene til Norge midlertidig opphold. Det betyr at de kastes ut når de fyller 18. Det er hjerterått og sånn kan vi ikke ha det, sier Hagerup.

Hun håper det nye Stortinget tar barns rettigheter på alvor og avskaffer bruken av midlertidig opphold for barn som flykter alene.

- Vi må spørre oss selv hvordan vi ville ønsket at våre barn ble tatt imot dersom det var de som måtte flykte til den andre siden av verden.

I boken har Redd Barna listet opp fire krav til norske myndigheter.

- Det er at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år skal få et omsorgstilbud som er likeverdig det tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn i Norge. At ordningen med å gi midlertidig opphold til enslige mindreårige avskaffes. At vi må sikre trygge fluktruter for de som har behov for internasjonal beskyttelse, og at vi må investere i å forebygge årsakene til at barn flykter, forteller Engeset.

Som avtroppende ordfører i Nesodden syns Nina Sandberg det var fint å møte Hamid og Hilde, og å få boka om barn på flukt.

- Nesodden har mange barn og unge. Som ordfører har jeg jobbet for at vi som kommune og lokalsamfunn skal ta et særlig ansvar for enslige mindreårige asylsøkere, og for at staten skal ta sin del av dette felles ansvaret. Når jeg nå er kommet inn på Stortinget, tar jeg med meg engasjementet for barn på flukt dit. Vi må jobbe for en verden der færre barn tvinges til å flykte, og trygge oppveksten til alle barn, sier Sandberg.