Tre ungdommer i Frogn og Nesodden følges nøye opp

JUle Valle i Konfliktrådet arbeider mye med ungdommen i Follo.

JUle Valle i Konfliktrådet arbeider mye med ungdommen i Follo.

DEL

I 2016 var det tre ungdommer i Frogn og på Nesodden som fikk såkalt ungdomsoppfølging gjennom Konfliktrådet i Østfold & Follo.

Les også: Vold, trusler og nabokrangler i konfliktrådet

Det er ungdomskoordinator Julie Valle som sier dette Amta.

– Disse tre sakene var alle rusrelaterte saker, sier Valle. Valle forteller til at det i perioden fra 2014 og ut 2016 var seks ungdommer med bostedsadresser i Frogn og på Nesodden som fikk ungdomsoppfølging. Det har i alle sakene vært rusproblematikk som har ført til at ungdommene fikk denne straffegjennomføringen.

– Noe jeg kan se er gjentakende for sakene i Frogn og Nesodden, sier Valle, som legger til at Konfliktrådet også har bistått ungdomsskoler i forhold til megling. Det har vært ulik problematikk som vold og mobbing.

Les også: -Tilfeldigheter kan føre til at ungdom begår kriminalitet

Samtidig med at Konfliktrådet i Østfold/Follo nå har ungdomsoppfølging som et verktøy overfor ungdom som har begått mindre alvorlig kriminalitet, har det gjennom et Stortingsvedtak også blitt åpnet for å bruke såkalt ungdomsstraff for ungdom i aldersgruppen fra 15–18 år.

– Vi har i Follo så langt ikke benyttet virkemiddelet Ungdomsstraff, der formålet er å holde ungdom utenfor fengsel, og ikke minst hindre ny kriminalitet, forteller Julie Walle.

– Ungdomsstraff bygger på tre elementer. Først møter lovbryteren dem som er blitt berørt av den kriminelle handlingen i et forsøk på å gjenopprette skaden. Så settes det opp en ungdomsplan med krav som ungdommen må innfri. Deretter følges ungdommen opp gjennom en periode på opp til tre år, forteller Julie Valle.

I denne perioden vil ungdomskoordinatoren ha ansvar for koordinering av de ulike instanser rundt ungdommen.

– For å redusere faren for ny kriminalitet skal det tilbys ulike kriminalitetsforebyggende tiltak, sier Valle, som avslutter:

– I stedet for fengsel skal de ungdommene som er motivert og blir funnet regnet for det, få et opplegg der sosiale murer erstatter fengselsmurene, sier Julie Valle.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags