Arbeiderpartiet har vært positive i mange år. SV er det samme, og foreslo i det siste kommunestyremøtet før jul at det skal utvikles forsøk med helhetlig skoledag ved flere skoler på Nesodden.

Bakgrunnen er de gode erfaringene man har fra leksehjelpordningen ved SFO på Nesoddtangen skole, samt forsøkene med heldagsskole på Fjellstrand og Jaer.

– Alt dette gjør at vi har erfaringer som gjør at vi bør kunne være i forkant med å tenke på integrering av ulike ting i skoledagen, sier Christian Hintze Holm (SV) til Amta.

Kjell Gudmundsen sier tilbakemeldingene fra Fjellstrand og Jaer var udelt positive, etter deres ettårige forsøksordning.

– I dag har elevene tradisjonell skoledag, men i tillegg må de som går på SFO hjem til lekser på lik linje med de som ikke er på SFO. Ved å innføre heldagsskole oppnår vi at ungene skal være leksefrie når de kommer hjem. Alt foregår på skolen, og da kan de konsentrere seg mer om andre ting når de er hjemme, sier Gudmundsen.

Han ser samtidig for seg at det innføres en skolemåltidsordning som gjør at barna får i seg sunn og ordentlig mat. I tillegg håper han heldagsskole kan bidra til økt fysisk aktivitet og en bedring av lese-, skrive- og regneferdighetene til elevene.

Mer om denne saken i papirutgaven